KWIGA

Buri muntu yiyandikishiriza igihe ashakiye agatangira ubwo, nta gihe cyo gutangira kibaho.

Imyanya yo kwiga ihari ni 20 ku munsi, uhitamo amasaha 2 agushobokera mu minsi ubasha kubonekamo. Wareba kuri TimeTable imyanya ihari kuri buri masaha y’umunsi.

Umuntu asoza kwiga ari uko arangije gahunda y’amasomo yose yagenwe kubyo yiga. Bamwe bashobora kurangiza mu kwezi, abandi mu mezi abiri, bitewe n’umuvuduko buri umwe yigiraho.